De Vlinder zoekt een leerkracht voor RT werkzaamheden

29-09-2017
SO-school De Vlinder in Reek is op zoek naar een ervaren leerkracht, voor het uitvoeren van RT werkzaamheden. (WTF 0.5)

SO-school “De Vlinder” maakt deel uit van de Stichting Maashorst, een multifunctionele instelling voor jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg en specialistisch onderwijs ten behoeve van het jonge kind in NoordOost-Noord Brabant.

De school verzorgt onderwijs en behandeling voor zowel interne, als externe leerlingen. De school heeft een bovenregionale functie en verzorgt onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd met ernstige problemen in het gedrag, ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen.

Er wordt uitgegaan van in principe normale (zgn. norm-variante) intelligentiemogelijkheden. De aard van de problematiek is complex vanwege de combinatie van medisch-somatische, psychologische en sociale factoren.

Taken

  • Je hoofdtaak is het begeleiden van (groepjes) leerlingen met diverse hulpvragen. Daarnaast ben je bereid om, indien nodig, voor een groep te staan. 
  • Neventaken zijn onder meer het observeren in groepen, coachen van klassenteams, inspelen op hulpvragen, zoeken naar passende materialen en hulpmiddelen, lid zijn van de CvB en het onderhouden van contacten met interne en externe samenwerkingspartners.

Wij zoeken

  1. Iemand met een PABO diploma, die daarnaast een afgeronde opleiding tot Remedial Teacher en/of de HBO Master Special Educational Needs bezit.
  2. Die zin heeft in een afwisselende en uitdagende baan. 
  3. Die ervaring heeft in het Speciaal onderwijs en specifiek met onze doelgroep; leerlingen met ernstige problemen in het gedrag, hechtingsproblematiek, ASS en ADHD. 

Die naast algemene kennis van leer- en gedragsproblemen ook:

  1. Expertise heeft op het gebied van dyslexie en dyscalculie. (Protocol, traject, onderzoek en begeleiding). 
  2. Een beeld heeft van de regionale VSO en VO scholen. 
  3. Bereid is om 2,5 dag te werken. (WTF 0.5, werkdagen in overleg). 

Procedure

Met vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Karin van Tilborg (schoolleider, di-woe-do) of Stefanie van den Elzen (didactisch coördinator, ma-di-woe) Tel. 0486-492949. 

Je sollicitatiebrief met een CV kun je tot 10 oktober 2017 per e-mail verzenden naar sdevlinder@koraalgroep.nl

De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd en de gesprekken zullen worden gevoerd op dinsdag 24 oktober. 

Deel deze pagina op