Omgangshuis

Voor kinderen is het belangrijk dat zij na een echtscheiding een prettig contact hebben en houden met beide ouders. Zo kunnen kinderen een scheiding en de gevolgen daarvan beter verwerken en dat is van positieve invloed op hun persoonlijke ontwikkeling. Het Omgangshuis is een veilige en neutrale ontmoetingsplaats waar ouders samen met de medewerkers ervoor zorgen, dat hun kinderen weer in contact komen met beide ouders. De omgangsbegeleider begeleidt bij deze contacten zowel de ouders als de kinderen volgens gezamenlijk gemaakte afspraken.

Het Omgangshuis werkt aan twee hoofddoelen, die niet los van elkaar staan. Enerzijds aan contactherstel tussen ouder en kind, vaak beginnend in het Omgangshuis. Anderzijds aan de samenwerking tussen de ouders, zodat zij hun kinderen kunnen helpen bij dit contactherstel en de opbouw van het contact. Om deze doelen te realiseren maken de ouders tevens gebruik van bemiddelingsgesprekken. Hierin gaan zij met elkaar in gesprek, onder leiding van een bemiddelaar om te komen tot:

  • Afstemming over hun kinderen en over hun wederzijdse ouderschap.
  • Afspraken om het contact vanuit het Omgangshuis verder vorm te geven.
  • Een op alle betrokkenen afgestemde omgangsregeling.

De bemiddelaar helpt ouders deze onderwerpen vanuit verschillende perspectieven (ook dat van de andere ouder en de kinderen) te bekijken en nodigt hen uit om te zoeken naar mogelijke oplossingen. De bemiddelaar doet zijn/haar werk vanuit een meerzijdig partijdige houding.

Deel deze pagina op